Tłumaczenia ustne

Oferujemy bogatą ofertę i wsparcie językowe podczas konferencji, szkoleń, eventów, spotkań biznesowych, paneli dyskusyjnych i nie tylko. Poniżej opisy niektórych z nich.

Tłumaczenie ustne konsekutywne

Jest to tłumaczenie ustne, które tłumacz wykonuje po odsłuchaniu osoby przemawiającej.  Zazwyczaj po trzech, pięciu minutach przemówienia. Podczas wypowiedzi w języku źródłowym tłumacz prowadzi notatki. Służą mu one następnie do swego rodzaju streszczenia wypowiedzi w języku docelowym.

Tego rodzaju tłumaczenie jest o wiele krótsze od przemówienia źródłowego. Ma ono na celu przekazanie najistotniejszych treści, idei i informacji, jednocześnie nie tracąc toku logicznego wypowiedzi języka źródłowego.

Drugim wariantem tłumaczenia konsekutywnego jest odtworzenie przez tłumacza całości wypowiedzi w taki sposób jakby to on sam ją wygłaszał.

Tłumaczenie ustne szeptane

Jest to tłumaczenie, które znajduje swoje szerokie zastosowanie w trakcie różnego rodzaju spotkań handlowych, biznesowych, szkoleń korporacyjnych i innych gdzie przewidziana jest obecność niewielkiej ilości osób.

Jest ono niezbędne gdy jedna z osób lub więcej, które uczestniczą w spotkaniu posługują się innym językiem niż pozostałe osoby.

W tym przypadku tłumacz, znajdując się blisko osoby/osób nie rozumiejącej języka, którym posługuje się reszta uczestników, przekłada na bieżąco, szeptając, treść wypowiedzi wszystkim obecnym. Ta metoda zapewnia absolutną dyskrecję i nie zagłusza osoby które przemawia.

Tłumaczenie ustne towarzyszące

Jest to rodzaj tłumaczenia ustnego konsekutywnego, które odbywa się podczas trwania podróży służbowej, wyjazdu, delegacji, spotkań marketingowych. W tym przypadku przez cały okres trwania np. delegacji, tłumacz jest do dyspozycji jednej lub kilku osób, które biorą w niej udział.

W razie potrzeby wykonujemy również tłumaczenia liaison i à vista.

Tłumaczenie ustne liaison- zdanie po zdaniu

Jest to ustne tłumaczenie treści dla niewielkiej grupy osób. Z reguły tłumacz musi znajdować się bardzo blisko osoby przemawiającej tak by nie utracić żadnego szczegółu jego wypowiedzi.

Zadanie tłumacza polega na przełożeniu na język obcy krótkich wypowiedzi nie mając czasu na sporządzenie żadnych notatek.

Celem takiego przekładu w porównaniu z tłumaczeniem konsekutywnym jest jak największa precyzja w przekładzie. Z tego powodu osoba przemawiająca musi sporządzać krótkie wypowiedzi i mieć dużą świadomość obecności tłumacza, którego zadaniem jest wręcz tłumaczenie zdanie po zdaniu.

Tłumacz w tym przypadku nie może pominąć żadnych szczegółów, niuansów językowych.

Tak więc osoba przemawiająca musi zdawać sobie sprawę z konieczności zachowania wystarczająco długich pauz pomiędzy jednym zdaniem a drugim, aby przekaz na język docelowy mógł zostać sporządzony rzetelnie i profesjonalnie, bez utraty żadnych informacji.

Tłumaczenie à vista

Jest to tłumaczenie tekstu pisanego, który tłumacz ma za zadanie wykonać tu i teraz, bez poprzedniego zapoznania się z jego treścią. Aby tłumaczenie mogło być zrealizowane w sposób płynny i bez potknięć. 

Tłumacz, który rzadko może zapoznać się wcześniej z ów tekstem, ma za zadanie objąć wzrokiem cały ciąg zdań i je przetłumaczyć na język docelowy w jak najdoskonalszej formie.


Tłumaczenia pisemne

tłumacz języka włoskiego