Tłumacz języka włoskiego


Kontakt: 519 115 554, tlumacz@jezyk-wloski.com


Oferujemy:

Tłumaczenia pisemne: tłumaczenia z zakresu prawa, marketingu, technologii, inżynierii, budownictwa, konstrukcji maszyn, etc.

Ponadto: umowy prawne, zaświadczenia, akty urodzenia, akty małżeńskie, strony internetowe, materiały promocyjne i marketingowe, artykuły prasowe, wywiady, literatura piękna, materiały tekstowe dla potrzeb wydawnictw, studia nagrań, teatrów i telewizji, teksty akademickie.

Tłumaczenia ustne: konsekutywne, szeptane, liaison, à vista.

Tłumaczenia filmów, programów telewizyjnych, filmików internetowych i wszelkich materiałów audio-wizualnych.

Korektę językową– weryfikację poprawności językowej wykonywaną przez native speakerów.

Usługi lektorskie– głosy męskie i żeńskie do audiobooków, reklam, dubbingu, nagrań w studio etc.

Naszą specjalizacją są tłumaczenia ustne ( konsekutywne, szeptane, liaison i à vista) na potrzeby wszelkich oficjalnych lub mniej oficjalnych spotkań czy wydarzeń kulturalnych w zakresie przekładu z i na język włoski.

Gwarantujemy Państwu doskonałe wsparcie językowe podczas spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń, wycieczek turystycznych i innego rodzaju eventów gdzie wymagana jest fachowa i profesjonalna pomoc tłumacza.

Oferujemy także tłumaczenie towarzyszące z myślą o mniej typowych sytuacjach tzn. takich gdzie wsparcie językowe prócz formalnych lub mniej formalnych spotkań jest potrzebne do pokonania bariery językowej w sytuacjach życia codziennego np. podczas pobytu na terenie Polski w delegacji, podróży służbowej czy wycieczce turystycznej.


TŁUMACZENIE USTNE KONSEKUTYWNE

Jest to tłumaczenie ustne, które tłumacz wykonuje po odsłuchaniu osoby przemawiającej, zazwyczaj po trzech, pięciu minutach przemówienia. Podczas wypowiedzi w języku źródłowym tłumacz prowadzi notatki, które służą mu następnie do swego rodzaju streszczenia wypowiedzi w języku docelowym. Tego rodzaju tłumaczenie jest o wiele krótsze od przemówienia źródłowego i ma na celu przekazanie najistotniejszych treści, idei i informacji, jednocześnie nie tracąc toku logicznego wypowiedzi języka źródłowego.

Drugim wariantem tłumaczenia konsekutywnego gdy warunki na to pozwalają tzn. gdy mówca może wstrzymywać swoje przemówienie, zrobić pauzę, jest odtworzenie przez tłumacza całości wypowiedzi w taki sposób jakby to on sam ją wygłaszał.

TŁUMACZENIE USTNE SZEPTANE

Jest to tłumaczenie, które znajduje swoje szerokie zastosowanie w trakcie różnego rodzaju spotkań handlowych, biznesowych, szkoleń korporacyjnych i innych gdzie przewidziana jest obecność niewielkiej ilości osób. Jest ono niezbędne gdy jedna z osób lub więcej, które uczestniczą w spotkaniu posługują się innym językiem niż pozostałe osoby. W tym przypadku tłumacz, znajdując się blisko osoby/osób nie rozumiejącej języka, którym posługuje się reszta uczestników, przekłada na bieżąco, szeptając, treść wypowiedzi wszystkim obecnym. Ta metoda zapewnia absolutną dyskrecję i nie zagłusza osoby które przemawia.

TŁUMACZENIE USTNE TOWARZYSZĄCE

Jest to rodzaj tłumaczenia ustnego konsekutywnego, które odbywa się podczas trwania podróży służbowej, wyjazdu, delegacji, spotkań marketingowych. W tym przypadku przez cały okres trwania np. delegacji, tłumacz jest do dyspozycji jednej lub kilku osób, które biorą w niej udział.

TŁUMACZENIE USTNE LIAISON– zdanie po zdaniu

Jest to ustne tłumaczenie treści dla niewielkiej grupy osób. Z reguły tłumacz musi znajdować się bardzo blisko osoby przemawiającej tak by nie utracić żadnego szczegółu jego wypowiedzi. Zadanie tłumacza polega na przełożeniu na język obcy krótkich wypowiedzi nie mając czasu na sporządzenie żadnych notatek. Celem takiego przekładu w porównaniu z tłumaczeniem konsekutywnym jest jak największa precyzja w przekładzie. Z tego powodu osoba przemawiająca musi sporządzać krótkie wypowiedzi i mieć dużą świadomość obecności tłumacza, którego zadaniem jest wręcz tłumaczenie zdanie po zdaniu. Tłumacz w tym przypadku nie może pominąć żadnych szczegółów, niuansów językowych. Tak więc osoba przemawiająca musi zdawać sobie sprawę z konieczności zachowania wystarczająco długich pauz pomiędzy jednym zdaniem a drugim, aby przekaz na język docelowy mógł zostać sporządzony rzetelnie i profesjonalnie, bez utraty żadnych informacji.

TŁUMACZENIE à VISTA

Jest to tłumaczenie tekstu pisanego, który tłumacz ma za zadanie wykonać tu i teraz, bez poprzedniego zapoznania się z jego treścią. Aby tłumaczenie mogło być zrealizowane w sposób płynny i bez potknięć, tłumacz, który rzadko może zapoznać się wcześniej z ów tekstem, ma za zadanie objąć wzrokiem cały ciąg zdań i je przetłumaczyć na język docelowy w jak najdoskonalszej formie.


KOREKTA – weryfikacja tłumaczenia przez native speaker’a

Oferujemy przeprowadzenie weryfikacji językowej przetłumaczonych treści przez native speaker’ów. W celu otrzymania rzetelnego, idealnego tłumaczenia, które sprawdzi się pod każdym kątem, rodowici włosi, native speake’rzy zapewniają wyeliminowanie z przetłumaczonych już tekstów wszelkich błędów gramatycznych, ortograficznych czy stylistycznych. Nadzorują i sprawdzają czy styl tekstu przetłumaczonego odpowiada stylowi tekstu źródłowego, czy tekst jest spójny, czy zostało dobrane odpowiednie słownictwo. Gwarantują doskonałą jakość tekstu, który zabrzmi naturalnie i nie będzie w nim wyczuwalny jakikolwiek zgrzyt językowy. Z tego względu są oni odpowiedzialni przede wszystkim za niuanse kulturowe, które kryją się w każdym języku. Poprawiają tekst, jeżeli nie brzmi on odpowiednio naturalnie w danym obszarze kulturowym i nie spełnia odpowiednich standardów komunikatywności, które np. w tekście marketingowym lub literackim mogą mieć ogromny wpływ na powodzenie całego projektu, event’u lub przedsięwzięcia z którym ów tekst ma być w przyszłości powiązany.


TŁUMACZENIA PISEMNE

Tłumaczymy głównie:

Strony internetowe, teksty: reklamowe, handlowe, marketingowe, techniczne  ( medycyna,  architektura),  promocyjne; przewodniki turystyczne, artykuły prasowe, teksty akademickie, literaturę piękną, materiały audio-wizualne, materiały wideo z kanału YouTube.


CENNIK

Tłumaczenia ustne:

Do 1 godziny – 140 zł
2 godziny –       240 zł
3 godziny –      325 zł
4-godziny –     400 zł
Powyżej 4 godzin – do negocjacji

Minimalna jednostka rozliczeniowa to 1 godzina. Każda następna, nowo rozpoczęta godzina zostaje naliczona jako cała.
W przypadku tłumaczeń poza miejscem zamieszkania tłumacza, zleceniodawca powinien zapewnić tłumaczowi nocleg oraz wyżywienie.

Tłumaczenia pisemne:

Strona rozliczeniowa tłumaczenia to 1800 znaków ze spacjami.

Z j. włoskiego na j. polski: 30 zł

Z j. polskiego na j. włoski: 35 zł

Tłumaczenia wykonujemy w dwóch trybach:
– zwykłym – ok. 5 stron tłumaczeniowych dziennie
– nadzwyczajnym– powyżej 5 stron dziennie.

Tłumaczenie nadzwyczajne wymaga dopłaty 50-100%.
Tłumaczenie specjalistyczne jest droższe o 25- 50 % w zależności od nakładu pracy lub specjalistycznej wiedzy.

Zniżki:

Gdy ilość stron do tłumaczenia jest duża istnieje możliwość negocjacji cen. Stałym klientom zapewniamy atrakcyjne zniżki.